...

הגישה "לשאת" ממאירה

סיכום שלוש שנות פעילות במרכז הרפואי קפלן

סבטלנה מכלנקין, ויקטור בויביץ, ענת לאור, פטריסיה גרוסמן* אפרים אידלביץ** יורם קליין, חנוך קשתן

מחלקה לכירורגיה ב', מחלקת הרדמה* ומכון לאונקולוגיה**, מרכז רפואי קפלן, רחובות

רקע

שכיחות סרטן הושט בעולם המערבי ובישראל הולכת ועולה בצורה משמעותית בשנים האחרונות. הטיפול בסרטן הושט הוא רב תחומי. נתונים בספרות הרפואית מצביעים על כך, שיש קשר ישיר בין נפח ניתוחי הושט לבין תוצאות הניתוח.

שיטות

אנו מקיימים מעקב פרוספקטיבי אחרי כל החולים עם סרטן הושט, שמופנים לטיפול במחלקתנו. הבירור כולל גסטרוסקופיה וביופסיה, CT חזה ובטן, על-קול אנדוסקופי, ולאחרונה מיפוי PET.
כל החולים מובאים לדיון כירורגי-אונקולוגי להחלטה על מדיניות הטיפול. הניתוחים מתבצעים ע"י צוות קבוע של מנתחים בכירים. מרבית ההרדמות מבוצעות ע"י אותה מרדימה. בעבודה זו ערכנו השוואה בין החולים בני 75 ומעלה לבין הצעירים יותר. הפרמטרים שנבדקו כללו: שלב המחלה, סוג הטיפול, סוג הניתוח, תמותה ותחלואה סב ניתוחית.

תוצאות

בשלוש השנים האחרונות הופנו לטיפולנו 94 חולים באבחנה של שאת ממאירה של הושט, מהם 28 (30%) חולים בני 75 ומעלה (גיל ממוצע 82.6) ו- 66 (70%) חולים מתחת לגיל 75 (גיל ממוצע 61.5).
13/28 חולים בקבוצת המבוגרים נותחו ועברו כריתת ושט (שיעור operability ו resectability- של 46%).
60/66 חולים בקבוצת הצעירים נותחו) שיעור operability של 91%), מהם 56 חולים עברו כריתת ושט (שיעור resectability של 85%).
המחלה אובחנה בשלב 0-2 ב- 1/13 (7.6%) מקבוצת המבוגרים לעומת 22/56 (39.3%) בקבוצת הצעירים, ובשלב 3 ב- 12/13 (92.3%) בקבוצת המבוגרים לעומת 34/56 (60.7%) בקבוצת הצעירים.
6/13 (46%) מהחולים שעברו כריתת ושט בקבוצת המבוגרים עברו טיפול אונקולוגי טרום ניתוחי לעומת 29/56 (48%) מקבוצת הצעירים.
10 (36%) חולים מבוגרים עברו טיפול פוטודינמי לעומת חולה אחד (1.5%) מבין הצעירים.
התמותה הסב ניתוחית בקבוצת המבוגרים הייתה 15% (שני חולים). לא היה אף מקרה של תמותה סב ניתוחית בקבוצת הצעירים.
שיעור הסיבוכים המשמעותיים היה 38.4% בקבוצת המבוגרים לעומת 28.3% בקבוצת הצעירים.

 

מסקנות

1. האבחנה של סרטן הושט בחולים בני 75 ומעלה הייתה בשלב מתקדם יותר.
2. שיעור התמותה הסב ניתוחית הכללי היה 2.7%, נמוך ביחס למקובל בספרות. שני החולים שנפטרו בעקבות הניתוח היו בני למעלה מ- 75.
3. הגישה לסרטן הושט צריכה להיות רב תחומית וע"י צוות שמתמחה בטיפול הכולל במחלה.

חלון פנימי (iframe)
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.