...

פרופ' סולקס אהרון

פרופ' אהרון סולקס הוא מומחה במערך האונקולוגי בבית החולים בילינסון, מרכז רפואי רבין. נוסף על כך הוא נציג ישראל בחברה האירופאית לאונקולוגיה (ESMO) ויו"ר ועדת הבחינות באונקולוגיה מטעם המועצה המדעית של הסתדרות הרפואית ישראל (הר"י).
את לימודי הרפואה השלים פרופ' סולקס בפקולטה לרפואה National Autonomous University of Mexico והתמחה ב-MD Anderson Cancer Center  באוניברסיטת טקסס, ארה"ב. לאחר מכן השתלם במרכזים רפואיים בכירים בעולם, כולל שנת שבתון במכון לחקר הסרטן במרילנד, ארה"ב.
כיום הוא משמש כפרופ' מן המניין קליני, בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב והוא חבר באיגודים וארגונים מקצועיים שונים, כאיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה, וחבר בארגון האונקולוגיה הקלינית בארה"ב ובאירופה. בעבר שימש כיו"ר החוג לאונקולוגיה בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב, כיו"ר הוועדה לכימותרפיה, ועדת הבחינות באונקולוגיה, המועצה המדעית של הר"י ואף כיו"ר ודעת השתלמויות ארוכות באגודה למלחמה בסרטן.
פרופ' סולקס הוא יועץ אונקולוגי בכיר במרכזיים רפואיים ברחבי הארץ ועוסק בתחום רדיולוגיה פולשנית, סרטן הריאות, סרטן השד, סרטן במערכת העיכול וכימותרפיה. הוא עוסק בכימותרפיה אנטי-סרטנית בגידולים מוצקים, בפיתוח קליני של חומרים אנטי-סרטניים ואף בתכנון וביצוע ניסויים קליניים עם תרופות אנטי-סרטניות חדישות.
בעבודתו הוא משלב עבודה מחקרית ענפה לצד ייעוץ אונקולוגי בתחומים שונים כגון מתן חו"ד שניה על אבחון, ליווי חולים וקביעת פרוטוקול טיפול לסוגים שונים של מחלות הסרטן.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.