...

פרופסור דניאל בן שימול

פרופ' דניאל בן שימול MD

לימודי רפואה והתמחות בבית הספר לרפואה ניס, צרפת
פרופסור לכירורגיה כללית וראש המחלקה לכירורגיה כללית ואונקולוגיה של מערכת העיכול – ניס, צרפת עד 2015מנהל מחקר;    אוניברסיטת ניס סופיה-אנטיפוליס.
הסמכה ברפואה כללית (משפחה) ואונקולוגיה. 
פרופסור חבר לכירורגיה כללית באוניברסיטה "השנייה לרפואה" בשנגחאי, סין מאז נובמבר 2000. 

פרופסור אורח, בית הספר לרפואה בהרווארד, המחלקות לכירורגיה , בית החולים "מס-ג'נראל" ובית החולים "דיאקונסס בית ישראל"- בוסטון, מסצ'וסטס 2006. 

פרופסור חבר, הפקולטה לרפואה ע"ש סקלר, אוניברסיטת תל אביב וראש היחידה לכירורגיה אונקולוגית , בית החולים בלינסון ,המרכז הרפואי רבין -פתח תקווה ישראל מאז 2016. 

חבר כבוד באקדמיה הצרפתית הלאומית לכירורגיה. חבר באיגוד הצרפתי לכירורגיה, הקרן הצרפתית לאונקולוגיית עיכול, האגודה הבינלאומית לכירורגיה של מערכת העיכול, האגודה הצרפתית לניתוחי כבד, דרכי מרה, לבלב והשתלת כבד, המכללה הצרפתית לכירורגיה כללית, ויסצראלית ושל מערכת העיכול, החברה האירופית למחקר כירורגי, האגודה הבינלאומית לסרטן פי הטבעת הרב תחומית (מייסד ונשיא הקונצנזוס השנתי הבינלאומי של ועידת פי הטבעת בפילדלפיה). 

דיקן כבוד של הפקולטה לרפואה בניס (דיקן בפועל 2003-2013).

פרופ' דניאל בן שימול מבצע פרוצדורות בכל התחומים של כירורגיה כללית עם מומחיות מיוחדת בממאירות בטנית ושל מערכת העיכול. 


Professor Daniel Benchimol, MD
Medical Studies and residency at Nice Medical School, France

Professor of General Surgery, and Head, Department of General Surgery and Digestive Oncology, Nice, France until 2015

Director of Research; University Nice Sophia-Antipolis

Qualification and Certification in General Medicine and Oncology

Associate Professor of General Surgery at the Second Medical University of Shanghai since November 2000

Invited Professor, Harvard Medical School, Departments of Surgery, Mass General Hospital and Beth Israel Diaconess Hospital, Boston, Massachussets, 2006

.Associate Professor, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University and Head of Unit (surgical oncology), Beilinson hospital, Rabin Medical Center, Petah Tikvah, Israel since 2016

Honorary Member of the French National Academy of Surgery. Member of the French Association of Surgery, the French Foundation of Digestive Oncology, the International Society of Digestive Surgery, the Hepato-Biliary and Liver Transplantation French Association, the French College of General, Visceral and Digestive Surgery, the European Society for Surgical Research, the Multidisciplinary International Rectal Cancer Society (founder member and president of the annual international rectal conference consensus in Philadelphia)

Honorary Dean of the Faculty of Medicine of Nice (Elected 2003 — 2013)

Pr Daniel Benchimol is performing procedures in all fields of the “general surgery”, with special expertise in abdominal malignancies

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.