...

בקע סרעפתי בשיטה לפרוסקופית

בקע סרעפתי נוצר בעקבות תהליכים שונים שהתוצאה שלהם היא פריצה של איברים בחלל הבטן אל חלל החזה. ישנם מקרים ובהם המצב הוא כרוני ואינו מצריך התערבות, אולם במקרים מסוימים נודדים איברים פנימיים אל חלל החזה, וזהו מצב הדורש התערבות כירורגית. תיקון בקע סרעפתי בשיטה לפרוסקופית הוא תהליך שגרתי ובטוח.

מהו בקע סרעפתי

הבטן מוקפת בדופן שרירית המגינה על האיברים הפנימיים של האדם. בחלק העליון שלה ממוקמת הסרעפת ומעליה הריאות. בסרעפת יש פתח קטן ושמו פתח הסרעפת, ודרכו עובר הושט בחלל הבטן ומחובר לקבקע סרעפתי בשיטה לפרוסקופיתיבה עצמה. במצבים מסוימים נוצר בקע בפתח הסרעפת שדרכו עלולים איברים מחלל הבטן העליונה לנדוד אל חלל החזה.
יש כמה סוגים של בקע סרעפתי, תלוי במיקומם וברקע להיווצרותם. בקע רגיל, שנקרא בקע גולש, לרוב אינו מצריך ניתוח שכן הוא רק שקיעה של הושט אל תוך חלל הבטן ולרוב אין בו סיבוכים. לעומת זאת יש סוג של בקע המאפשר לחלק מהקרום העוטף את הקיבה, הצפק, לעלות את חלל החזה. זהו מצב המחייב ניתוח, שכן הקיבה עלולה להתהפך ולהיות מוצבת הפוך לכיוונה.

תיקון בקע סרעפתי בשיטה לפרוסקופית

יש כמה שיטות לתקן בקע סרעפתי, תלוי בחומרת הבקע, במצב הגופני של האדם ובהיסטוריה הרפואית שלו:

  • ניתוח בטן פתוח – שבמהלכו חושפים את חלל הבטן העליונה באמצעות חתך והמקום גלוי לעיני המנתח. הוא מבצע את סגירת הבקע הסרעפתי ומתקן את תזוזת החלקים הפנימיים, אם התרחשה. זהו ניתוח בעל תוצאות טובות, אולם הוא משאיר צלקת שעלולה לפתח בקע בעתיד, וזמן ההתאוששות ממנו ארוכה יחסית.
  • תיקון בקע סרעפתי בשיטה לפרוסקופית – השיטה הלפרוסקופית היא שיטה חדשה יחסית ובעלת תוצאות מצוינות. בשיטה זו מוחדרים כלי הניתוח אל חלל הבטן העליונה באמצעות חתכים קטנים שנעשים בבטן עצמה. סיב אופטי המוחדר מחתך נוסף, מאפשר למנתח לראות במדויק את מקום הבקע שכן הוא מראה את החלל הפנימי על גבי צג טלוויזיה משוכלל. התוצאות של סוג ניתוח זה הן טובות, זמן ההתאוששות ממנו מהיר והצלקות זעירות.

ההתאמה של סוג הניתוח היא אישית לכל אחד ויש לברר אותה לפני הניתוח אצל כירורג מקצועי. בסרג'יקר אנו מציעים תיקון בקע סרעפתי בשיטה לפרוסקופית, אנא השאירו את הפרטים שלכם ונשמח לחזור אליכם עם פרטים נוספים.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.