...

פרופסור אלונה זר

דוקטור אלונה זר
ד"ר אלונה זר

פרופסור אלונה זר היא מנהלת האונקולוגיה הרפואית באגף האונקולוגי בקריה הרפואית רמב"ם. את לימודי הרופאה השלימה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב (בהצטיינות), התמחתה באונקולוגיה ורדיותרפיה במרכז דוידוף, קמפוס בילינסון, מרכז רפואי רבין ולאחר מכן השתלמה בטיפול וחקר גידולי ריאה ובטיפול וחקר סרקומות בבית החולים ע"ש פרינסס מרגרט שבטורנטו, קנדה, שהינו אחד ממרכזי הסרטן המובילים בעולם.

השתלמויות:

Thoracic Oncology, Sarcoma, Phase I clinical trials
Princess Margaret Cancer Centre, Toronto, Canada
2013-2015

חברויות באיגודים:

ASCO (American Society of Clinical Oncology)
ESMO (European Society of Medical Oncology)
IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer)
ISCORT (Israeli Society of Clinical Oncology and Radiation Therapy)

תחומי מומחיות:

גידולי בית החזה (סרטן ריאה, תימומה, גידולים נאורואנדוקרינים, מזותליומה), סרקומות וגידולי רקמות רכות (בין השאר, ליפוסרקומה, אנגיוסרקומה, ליומיוסרקומה, סרקומה סינואביאלית, פיברוסרקומה, רבדומיוסרקומה, קפושי סרקומה, GIST, ASPS, דזמואיד פיברומטוזיס MPNST ועוד), סרקומות וגידולי עצם (אוסטאוסרקומה, יואינג, כונדרוסרקומה, GIANT CELL TUMOR ועוד.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.