...

כירורגיה אונקולוגית של מערכת העיכול

גידולים במערכת העיכול הם נפוצים, יחסית, ויש לטפל בהם במהירות, משום הסמיכות של האברים זה לזה. יש לבצע את הניתוח לאחר סקירת הדמיה נרחבת המלמדת על מצב המטופל, ולהתאים לו את הניתוח המתאים. כירורגיה אונקולוגית של מערכת העיכול כוללת שימוש באביזרים מתקדמים, כדי להגיע לדיוק המרבי ולתוצאות הטובות ביותר.

גידולים ממאירים במערכת העיכול

מערכת העיכול היא מערכ%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9cת מסועפת הכוללת איברים רבים. גידולים במערכת העיכול הם נפוצים יחסית מתוך סוגי הסרטן, כאשר השכיח ביותר הוא סרטן המעי הגס. משום קרבתם הפיזית ובגלל שמדובר במערכת מסועפת שאיבריה קשורים זה לזה, יש לבצע פעולות של כירורגיה אונקולוגית במערכת העיכול במרכז רפואי בעל ראייה רחבה ומקצועית.
סוגי גידולים במערכת העיכול כוללים גידולים במעי הגס והרקטום, כבד, כיס מרה, תריסריון ודרכי מרה, מעי דק, לבלב, קיבה, ושט ועוד. ניתוחים כירורגיים בתחום מערכת העיכול כוללים את הסרת הגידול הראשוני וגרורות אם קיימות, כמו גם שחזורים ומתן פתרונות למנותח אחרי ניתוחים נרחבים.

מאפייני כירורגיה אונקולוגית של מערכת העיכול

תחום כירורגיה אונקולוגית של מערכת העיכול הוא בעל כמה מאפיינים מיוחדים:

  • מכשור משוכלל – משום שמדובר במערכת מסועפת, שהאיברים בה סמוכים זה לזה, יש לעבוד בזהירות כדי להסיר את כל התאים הממאירים, כולל תאים בקרום חלל הבטן, אם אלה קיימים. לעומת ניתוחי בטן פתוחים שהיו נהוגים בעבר, היום אפשר לבצע ניתוחים בעזרת מכשור מתקדם, כגון ניתוח לפרוסקופי או ניתוח בעזרת רובוט ובו מתרגם רובוט את תנועות ידיו של המנותח.
  • ראייה כוללת – משום שמדובר על מטופלים שייתכן וכבר נותחו בעבר, יש צורך בראייה כוללת הלוקחת בחשבון את מצבו הפיזי של המטופל, הניתוחים שכבר עבר, כולל צלקות קיימות.
  • פרוטוקול – יש צורך לעבוד לפי פרוטוקול הטיפול שנקבע למטופל, כולל תיאום בין מועד הניתוח לבין הטיפולים הנוספים שעליו לעבור, כגון טיפולים כימיים, קרינה ועוד. 

כל התנאים הללו מצריכים מקום משוכלל ומודרני, הכולל את המנתחים הטובים ביותר היודעים לעבוד עם הציוד המתקדם ביותר. במרפאת סרג'יקר עובדים הכירורגיים הטובים בתחומם ואנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר, כדי לשמוע על האפשרויות בתחום כירורגיה אונקולוגית של מערכת העיכול המתבצעות במקום.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.