...

תיקון דופן בטן

תיקון דופן בטן נדרש במצבים ובהם מעטפת השריר נחלשה מסיבות שונות, ונוצר שק שלתוכו נודדים איברים שונים מחלל הבטן. מצב זה ידוע גם בשמו הרניה, בקע או שבר והוא יכול להתרחש במקומות שונים באזור הבטן. התיקון מתבצע בשיטה כירורגית עם תוצאות טובות.

מתי יש לבצע תיקון דופן בטן

דופן הבטן היא מעטפת שריר העוטפת את איברי הבטן במקומם. יש מצבים שונים בחיים ובהם דופן הבטן נחלש, ובעקבות כך נוצר במקום בקע, הידוע בשמו קילה, שבר או הרניה. כאשר מתרחש מצב זה, עלולים לנדוד אל תוך שק השבר שנוצר איברים מתוך חלל הבטן. הסיבות למצב זה הן שונות ומגוונות:

  • בקע נרכש – כתוצאה ממאמץ פיזי פתאומי או ממושך, שיעול כרוני, הריונות ואף לידות. בקע מהסוג הזה יכול להיווצר בטבור, במפשעה ואף במקומות אחרים בדופן הבטן.
  • בקע מולד – לפעמים השריר שדרכו יצא חבל הטבור לא נסגר כהלכה, ונוצר במקום בקע טבורי. יש מצבים ובהם הבקע נסגר עם השנים, אולם לפעמים הוא נשאר פתוח ובמקום יש בליטה.
  • בקע בצלקת – אם אדם עבר ניתוח באזור הבטן שכלל חיתוך דופן הבטן, המקום יכול להיחלש ועלול להתפתח בו בקע.

כאשר התהליך של הבקע מתחיל, בדרך כלל הוא אינו נסגר מעצמו אולם לא תמיד המצב מפריע. יש לשקול אופציה ניתוחית כאשר המקום מזדהם, גדל או כאשר ניכר כי האיבר שנדד אליו נכלא ועלול להיווצר שם נמק.

כיצד מתבצע תיקון דופן הבטן

תיקון דופן תיקון דופן בטןבטן מתבצע באמצעות ניתוח, ובו מחזירים את האיבר שנדד למקומו הטבעי, מניחים רשת על גבי האזור המוחלש בדופן הבטן ותופרים את המקום היטב. אפשר לבצע זאת באמצעות ניתוח בטן פתוח, הנדרש במקרים ובהם יש בקעים שונים ורבים או אם ניתוחים קודמים לניתוח המצב לא צלחו. אופציה נוספת היא ניתוח לפרוסקופי, שבו מוחדר לחלל הבטן סיב אופטי המאפשר למנתח לראות את הנעשה במקום על גבי מסך טלוויזיה מיוחד. שיטה זו טובה לבקעים קטנים וממוקדים ומאפשרת את הנחת הרשת במדויק, עם חתכים מינימליים וזמן התאוששות קצר יחסית.
בחירת האופציה הטיפולית המתאימה נעשית לאחר בדיקה גופנית, רמת התסמינים של הפציינט ובעיקר גודל השבר ומצבו. אנא צרו עמנו קשר כדי לשמוע על האופציות הכירורגיות הקיימות למטרה של תיקון דופן בטן.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.