תקנון האתר

השימוש באתר חופשי לכל ואינו כרוך בתשלום. אנא קרא את תקנון האתר לפני הגלישה בו ולפני כל פעילות שאתה מבצע באמצעותו. שימוש בתכנים הכלולים באתר ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לקבל עליך את תנאי תקנון האתר.

תנאי השימוש בתכנים ובמידע

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר ומתייחסים לשני המינים.
המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי או קולי.
המונח שירותים כולל את כל האפשרויות המוקנות לך באתר. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע. הם אינם באים במקום התייעצות עם נציג מקצועי רלוונטי, חוות דעת מקצועית, עצה פיננסית או רפואית.

למען הסר ספק האתר מצהיר כי התכנים המופיעים בו נערכים ונכתבים ע"י כותבים שאינם אנשי מקצוע מוסמכים בתחום הליבה של האתר ואין לראות בכתוב או במפורסם בו כל תחליף ליעוץ פרטני עם גורם מקצועי מוסמך.

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

הגבלת אחריות

לאתר אין כל אחריות על התכנים באתר ועל השירותים הניתנים דרכו.
האתר הוא מתווך בלבד בין נותני המידע לבין הגולשים.
כל שימוש באתר או הסתמכות על התכנים או השירותים שבו היא על אחריות המשתמשים בלבד.לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא, הן כלפי האתר והן כלפי הכותבים והעורכים בו והן כלפי המפרסמים בו מידע או שירות כלשהוא.

הגנת הפרטיות

לאתר אין כל אחריות על הפרטים המועברים דרכו לצד שלישי. במילוי טופס פנייה לאתר, או בהשארת פרטים אישיים באתר, מאשר הגולש לאתר להעביר אותם לגורמים רלבנטיים להמשך מתן השירות לגולש. האתר מסיר מעל עצמו כל אחריות באשר לשימוש בפרטים האישיים על ידי גורמים אלו או מי מטעמם.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל התכנים המופיעים באתר הינם בעלי זכויות קניין של מנהל האתר. האתר אינו אחראי לכל נזק שעלול להיגרם לגולשים אם יורידו או יקבלו באופן אחר חומרים, מידע, מוצרים, תוכנות, תכניות או שירותים, הקשורים לאתר. כל הורדה היא על האחריות הבלעדית של המבצע אותה.

לכל שאלה, נשמח לעמוד לרשותך דרך טופס הפניה
אנו מודים לך על שקראת בתשומת לב את תנאי השימוש.

© כל הזכויות באתר זה שמורות