...

ניתוח שרוול קיבה – סיפור מנותחת

רוזי לא נזהרה ובסוף הגיעה אליה הסוכרת לרגל יום המודעות הבינלאומי למחלה, סיפורה האישי של חולה במצב קשה שטופלה ועכשיו היא חיה באיזון רוזי זבטאני | 14/11/2010 16:15 Share on facebookShare on twitter תגיות: סוכרת דבר ידוע הוא שהשמנת יתר וסוכרת הן מגפות הקשורות זו בזו. אני בטוחה שאם תסתכלו סביבכם ותקדישו לכך רגע של מחשבה, תגלו שאתם […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.